Store Sal

Værkets Store Sal har plads til 1.005 siddende gæster. Salen danner den perfekte ramme for Værkets intime koncerter med store stjernenavne.

Store Sal kan bygges op til forskellige formål fx med orkestergrav til store koncerter/operaer/balletter, som koncertsal til klassiske koncerter og som en mere intim teatersal med plads til 400 personer.

Se salsoversigt for Store Sal.