Grønnere tiltag

Fokus på grønnere tiltag og mere bæredygtige løsninger
Værket har siden foråret 2023 været certificeret med Green Key-certifikatet, som er turismens internationale miljømærke. Det gives til virksomheder, som gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet. For at blive certificeret skal vi leve op til en lang række miljøkrav indenfor blandt andet miljøledelse, indeklima, fødevarer, vand, energi og affald.

Det sociale, det økonomiske og det miljømæssige
Green Key er som beskrevet en miljøtung certificering, men indeholder også det sociale og økonomiske aspekt. Alle tre dele har en sammenhæng imellem dem, hvilket betyder at en mere bæredygtig indsats f.eks. ikke kun vil påvirke et lavere CO2-aftryk isoleret set. Indsatsen vil i visse tilfælde have følgevirkninger, positive som negative. Derfor er fokus på bæredygtighed oftest også en afvejning mellem de tre indsatsområder og kan kræve utraditionelle, innovative løsninger og indsatser eller bare nogle rigtigt svære valg. Vigtigst er dog at arbejde ud fra, at de tre aspekter er tæt forbundne. På den måde vil vi forsøge at sikre en holistisk og bred tilgang til netop løsninger.

Vi har valgt i vores arbejde med bæredygtige tiltag at bruge følgende overordnede definition som rettesnor:

“En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare” (Fra Brundtlandrapporten, 1987).

Musiklivets Partnerskab for bæredygtig udvikling
Værket er partner i Musiklivets Partnerskab for bæredygtig udvikling – en forening, der arbejder for grøn omstilling i det danske musikliv. De samler både gode råd, andres erfaringer og guidelines til fordel for hele branchen

Partnerskabet har fokus på tre væsentlige problematikker i musiklivet, der også står centralt under FNs Verdensmål: Grønnere musik, Lige adgang, Mental sundhed og trivsel. Som partner forpligter vi os (med glæde) til at arbejde målrettet med disse fokusområder.

Involvering, indflydelse og gode idéer
Den grønne omstilling er alles ansvar, men for at sikre fremdrift, har vi etableret en miljøgruppe på Værket, hvor der er repræsentanter fra de forskellige afdelinger og ledelsen. Gruppen mødes fire gange årligt og diskuterer idéer og tendenser, men arbejder også løbende med konkrete årlige mål.

Reduceret el-forbrug
Gennem de seneste tre år har Værket løbende udskiftet alle lyskilder i samtlige sale til LED. LED har som bekendt et væsentligt lavere energiforbrug end traditionelle pærer. Det mindsker vores strømforbrug mærkbart.

Plastik med omtanke
Vi forsøger konstant at minimere vores plastikforbrug eller udskifte plastik med anden og mere bæredygtigt materiale. I øjeblikket arbejder vi på en ny løsning for engangsplastik, som særligt gør sig gældende for drikkekrus. Vi har testet forskellige vaskbare løsninger gennem den seneste tid og undersøger lige nu muligheden for et genanvendeligt materiale. Vores mål er at have en ny løsning i løbet af 2024.

Økologi
Vi forsøger at tilbyde økologiske produkter til vores gæster. Vi har udelukkende økologiske øl i hanerne, ligesom der findes økologiske sodavand og cocktails bliver lavet af så mange økologiske ingredienser som muligt.

Værkets forpagter Restaurant Madværket arbejder i øjeblikket på at få Det Økologiske Spisemærke.

Lokale råvarer og mindre madsplid
Hos Restaurant Madværket arbejdes der i høj grad med lokale råvarer og der er et stort fokus på at mindske madspild.

Miljøpolitik
Værkets miljøpolitiske vision er at blive en mere bæredygtig og ansvarlig udbyder af kulturelle oplevelser, og bidrage til en CO2-neutral eventbranche.

Retningslinjerne for at nå visionen er:

  • Lave målbare indsatser for at sikre et lavere CO2-aftryk
  • Investere og monitorere vandbesparende installationer
  • Forsat have stor opmærksomhed på energibesparende indsatser og løsninger
  • Etablere og optimere bæredygtige leverandørsamarbejder
  • Skabe stor medarbejderinvolvering, og motivere til et gensidigt bæredygtighedsudviklende samarbejde
  • Give kunderne viden til at de kan agere ansvarlige og bæredygtige, samt gøre det let for dem at træffe mere bæredygtige valg

Green Key
Som ramme for at monitorere retningslinjerne og skabe en troværdig og kontinuerlig miljøindsats har Værket valgt Green Key, en international mærkningsordning, som værktøj. Green Key er turismens mest udbredte miljømærke og indeholder en lang række stramme miljøkrav. Information om Green Key findes her: Green Key – Kriterier

Med Green Key´s kriterier opnår Værket en resultatorienteret overvågning af både positive indsatser og negative faktorer. Ledelse, miljøteam og medarbejdere får dermed et fælles afsæt til, sammen at kunne agere innovativt og ansvarligt i det vigtige bæredygtighedsarbejde og skabe de løsninger, der bl.a. vil medvirke til et lavere CO2-aftryk.