Købsbetingelser

Købsbetingelser

Generelle billetsalgsbetingelser
Billetten byttes eller refunderes ikke.
Tilbagebetalingskrav ved arrangementsaflysninger, reklamationer over arrangementet eller lignende kan kun rettes mod den ansvarlige arrangør, hvis navn er påført billetten.

Reservation af billetter
Reserverede billetter skal afhentes senest 3 dage fra reservationen.

Betalingskort via telefon / Home-banking
Hav betalingskortene Dankort / VISA dankort eller Mastercard klar ved telefon, og vi sender billetterne. Forsendelsesgebyret udgør kr. 35. Billetten kan også betales via homebanking inden for reservationsfristen. Billetten fremsendes efter modtagelse af indbetaling til konto 6187-315-56-01107 med oplysning af ordrenummer.

Kontroller venligst billetten
Kontroller at billetten er i overensstemmelse med bestillingen. Bemærk især tidspunkt for arrangementets begyndelse. For ikke at forstyrre de udøvende kunstnere og de øvrige publikummer vil der ikke være adgang til arrangementer, efter at salsdørene er lukkede.