Købsbetingelser

Købsbetingelser

Generelle billetsalgsbetingelser Billetten byttes eller refunderes ikke. Tilbagebetalingskrav ved arrangementsaflysninger, reklamationer over arrangementet eller lignende kan kun rettes mod den ansvarlige arrangør, hvis navn er påført billetten.

Kontroller venligst billetten Kontroller at billetten er i overensstemmelse med bestillingen. Bemærk især tidspunkt for arrangementets begyndelse. For ikke at forstyrre de udøvende kunstnere og de øvrige publikummer vil der ikke være adgang til arrangementer, efter at salsdørene er lukkede.

Online køb
Ved onlinekøb tillægges et ordregebyr på kr. 5,- til håndtering af betalingstransaktionen. Gebyret opkræves pr. ordre uanset hvor mange billetter man køber.
Ønskes billetterne tilsendt pr. post er det samlede ordregebyr inkl. forsendelse kr. 40,-

Reservation af billetter Reserverede billetter skal afhentes senest 3 dage fra reservationen.

Betalingskort via telefon / Betalingslink / Home-banking

  • Hav betalingskortene Dankort / VISA dankort eller Mastercard klar ved telefon, og vi sender billetterne til din mailboks. Ønskes billetterne tilsendt pr. post er forsendelsesgebyret kr. 35,-.
  • Få tilsendt et betalingslink til din e-mail. Betal straks og billetterne tilsendes direkte til din mailboks.
  • Billetten kan også betales via homebanking inden for reservationsfristen. Billetten fremsendes til din mailboks efter modtagelse af indbetaling til konto 6187-315-56-01107 med oplysning af ordrenummer. Ønskes billetterne tilsendt pr. post tillægges forsendelsesgebyr kr. 35,-.

Ombytning/refundering
Købte billetter ombyttes ikke og refunderes som udgangspunkt ikke – dog tager Værkets billetsalg gerne eventuelle billetter i kommission for videresalg, hvis det er muligt.

Dine personlige oplysninger
For at du kan indgå en aftale med os via websitet, skal du lade dig registrere hos Værkets billetudbyder, Billetten A/S, med følgende personlige oplysninger

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Mailadresse

De foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Billetten A/S og opbevares i maksimalt 2 år, hvorefter oplysningerne slettes. Alle kundedata opbevares krypterede i Billettens systemer.

Oplysninger afgivet til www.vaerket.dk eller www.billetten.dk sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Dog forbeholder Billetten A/S sig ret til at videregive navn, adresse, telefonnummer og mailadresse til arrangøren/spillestedet i tilfælde af aflysninger o.l.

Som registreret hos Billetten A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Du har disse rettigheder iht. persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Billetten A/S via e-mail: info@billetten.dk.

Dataansvarlig:
Billetten A/S
Åbogade 15
8200 Aarhus N
Tlf.: +45 75 54 20 81