Værket får Green Key-miljømærkningen som den første turisme- og kulturvirksomhed i Aarhusregionen

Musik- og teaterhuset Værket har netop fået grønt papir på at være på rette spor i bæredygtighedens navn. Endda som den første turisme- og kulturvirksomhed i Aarhusregionen.

I et samarbejde med VisitAarhus igangsatte Værket i oktober 2022 processen mod at blive Green Key-certificeret. Green Key (Den Grønne Nøgle) er turismens internationale miljømærke, som gives til virksomheder, der gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet. Der er en omfattende godkendelsesprocedure, hvor hele virksomheden bliver gennemgået fra top til tå, og for at beholde Green Key-mærkningen skal virksomheden arbejde på de udpegede fokusområder, der løbende kontrolleres.

En Green Key-certificering bliver dermed også et konkret værktøj til at sikre, at man i virksomheden holder fokus og arbejder struktureret med bæredygtighedstiltag.

Om Green Key-certificeringen og Værkets samarbejdet med VisitAarhus udtaler direktør for VisitAarhus, Pia Lange Christensen:

”Projektet er et vigtigt skridt i retning mod at få endnu flere turismevirksomheder i Aarhusregionen certificeret. Certificeringerne betyder meget i arbejdet for fortsat at tiltrække turister, og derfor er det også dejligt at mærke, at mange virksomheder gerne vil bakke op om arbejdet. Værket var de første til at sige ja, og nu er de også de første, som er kommet i mål med certificeringen. Det er godt gået.”     

Værkets musik- og teaterchef, Mikael Qvist Rørsted, supplerer om den netop opnåede certificering:

”Bæredygtighed er et højt prioriteret fokusområde på Værket. Alt hvad vi gør, har vi mål om at gøre endnu mere bæredygtigt. Med Green Key-certificeringen er vi kommet endnu et skridt på vejen. Vi arbejder med bæredygtighed for at tage ansvar i verden, for at blive en bedre og mere attraktiv arbejdsplads, og for at holde os relevante og attraktive for kunder og samarbejdspartnere.”

Yderligere citater

Niels Riis Jensen, Sustainable Tourism Consultant, WST

Niels Riis Jensen, der fungerede som Værkets certificeringskonsulent, fortæller her lidt om samarbejdet:

”Hånden på hjertet, når man får stukket et Excel-ark med næsten 158 certificeringskrav i hånden, som en Green Key-certificering kræver, så taber de fleste pusten. Men ser man på de forskellig krav – specielt i relation til det tekniske omkring vand- el- og fjernvarme – havde Værket allerede godt styr på det, så der blot skulle justeres få steder.

Det var godt at samarbejde med et team, der tog opgaven seriøst på sig og arbejdede målrettet. Et stort tillykke herfra med Green Key-certificeringen.”

Her udfolder han lidt mere om sin rolle:

Den grønne omstilling er kommet for at blive, og turisme- og kulturinstitutioner som Værket gør klogt i at arbejde struktureret med bæredygtighed.

Som ekstern certificeringskonsulent på projektet arbejdede jeg for at samle de tiltag som allerede var igangsat og sætte dem i en ramme. Det er her, at en certificering som Green Key kommer ind. At bruge et anerkendt værktøj som ramme for ens arbejde. Målet var naturligvis at blive godkendt, men for mig er det vigtigere at få skabt en organisatorisk struktur, der fortsætter efter man er certificeret, så der kontinuerligt arbejdes mod mere bæredygtighed.”

Ebba Burkal Bertelsen, administrationschef og interim bæredygtighedskoordinator, Værket

Om certificeringsarbejdet og -processen fortæller Ebba Burkal Bertelsen:
Processen frem mod certificering har været et tæt samarbejde mellem os på Værket og Niels Riis Jensen, der var den certificeringskonsulent, vi blev tildelt via samarbejdet med VisitAarhus og deres ’Certificeringsindsats for bæredygtig turismeudvikling’. Vi har fået kæmpe hjælp af Niels, som har hjulpet os med at få bæredygtighedsarbejdet på rette kurs. Det har hjulpet os med at se på huset og vore procedurer med nye øjne, og gjort os bevidst om, hvor vi allerede er godt kørende, og hvor vi kan og skal gøre en indsats for at skærpe bæredygtigheden.”

Om det fremtidige bæredygtighedsarbejde og de forskellige fokusområder fortæller Ebba:
I fremtiden vil vi hvert år udpege 2-4 fokusområder. Det første år vil vores fokus være på Energi og Økologi.

ENERGI: med baggrund i de udarbejdede energirapporter for vore bygninger, vil vi både kigge på løsninger der kan implementeres indenfor kort tid og på se på muligheder for de mere omkostningstunge anbefalinger.

ØKOLOGI: Vi vil i samarbejde med vore leverandører arbejde på at øge salg af økologiske produkter i vore egne barer. Samtidig vil vi i samarbejde med forpagteren af restauranten se på mulighed for mere økologi på dette område.”

Læs mere om Green Key-mærkningen her: https://www.green-key.dk/om-green-key/