Mahlers Niende

Torsdag 9. maj 2019

I et langt tilbageblik skildrer Gustav Mahler i sin sidste fuldendte symfoni alt det, som hører livet til: Glæden, sorgen, triumfen, melankolien, sejren og fortabelsen. Side om side står en næsten overjordisk musikalsk skønhed, en grotesk overstadig munterhed og en diabolsk uforløst hæslighed som en afspejling af det liv, Mahler havde levet. De usikre og uregelmæssige hjerteslag i begyndelsen af første sats udstiller menneskets skrøbelighed og Mahlers kvælende dødsangst, mens et overvældende intenst nærvær af musikalsk skønhed fylder hele sidste sats.

Aalborg Symfoniorkester, Randers Kammerorkester og musikere fra Det Jyske Musikkonservatorium spiller under ledelse af Michael Schønwandt.

Gustav Mahler: Symfoni nr. 9